Hayata bakışınızı değiştirir...

 • Gündem Notları:

  25 May 2016

  Mısır Piramitlerinin Sırları ve Özellikleri  Mısır piramitleri, görünüm bakımından güzelliğinin yanı sıra içinde barındırdığı sırlarla da insanları uzun zamandır etkilemiştir ve etkilemeye devam etmektedir. Mısır piramitlerinin sırrı nedir ya da özellikleri nedir, içeriği, nasıl yapıldığı hakkında da birçok teori ortaya atılmıştır. İnsan yapımı olduğu düşüncesinin yanı sıra uzaylıların yaptığını bile söyleyen bir grup insan topluluğu da bulunmaktadır. Mısır piramitlerinin yapım aşamasında bu gibi farklı düşüncelerin ortaya çıkmasının nedeni, yapıldığı dönemdeki teknolojik malzemelerin piramidi oluşturan taşların kaldırabilecek yapıya sahip olmadığı düşüncesinin yanı sıra piramitlerin konumlandırılmasında gökyüzünün, yıldızların ve matematik ve geometrik bilgilerin en üst düzeyde olması gerektiği düşüncesidir. Ancak mısır tarihi açısından geometri, matematik ve astronomi alanlarında başarılı çalışmalarının bulunduğunu da unutmamak gerekir.

  Mısır Piramitleri Ne Amaçla Yapılmıştır?


  Mısır piramitlerine kralların mezarları olduğunu söylesek yanılmış olmayız. Mısır piramitleri krallar için mezar görevi görmeleri üzere yapılmaktaydı. Eski Mısır inancına göre öldükten sonra yaşadıkları düşünülmekteydi. Bu nedenle ölen kralların rahat edecekleri bir yer, altınlarla, yiyeceklerle doldururlardı. Piramitte yatacak olan kral öldükten sonra mumyalanma işleminden geçer ve hayati önemi olan organların bozulmaması için belli işlemlerden geçerek kavanozların içine konulur. Mısır piramitleri kralların mezar yerleri olduğu için içerisinde birçok altın, mücevher gibi değeri paha biçilemez olan birçok eşyayı barındırmaktadır. Lahit, mısır piramitlerinin tam merkezinde bulunur. İlk yapılan piramit ise Sakkara’da bulunmakla birlikte M.Ö. 2620 yılında tamamlandığı bilinmektedir.

  Mısır Piramitlerinin Yapımındaki Sırlar:


  Tarihin en büyük sırlarını içlerinde barındıran Mısır Piramitleri dünyanın yedi harikası listesine de girmeyi başarmışlardır. Mısır piramitleri günümüze ulaşmasını sağlayacak sağlamlığı da sahip olmasıyla birlikte sırlarını daha da perçinlemişlerdir. Mısır’da yüzden fazla piramit bulunmaktadır. Bu piramitlerde en önemli ve en çok dikkat eden konu da matematiksel ve geometrik açıdan kusursuz bir konuma sahip olmalarıdır. Büyük Mısır piramitlerinin açısı, Nil’in delta yöresini iki eşit bölgeye ayırdığı keşfedilmiştir. Gize’de bulunan üç piramidin aralarındaki mesafe Pisagor üçgeni olacak şekilde ayarlandığı, bu üç piramidin oluşturduğu üçgenin kenarlarının birbirine göre oranı 3:4:5 olduğu bulunmuştur. Büyük piramit, taban çevresi, yüksekliğin iki katına bölünmesi pi sayısını vermektedir. (pi: 3.14) büyük piramit hakkındaki geometrik kusursuzluğu devam etmektedir, büyük piramidin dört yüzeyinin toplam yüz ölçümü, yüksekliğin karesine eşit olduğunun bulunması da bu duruma örnek niteliğinde verebiliriz. Daha önce de değindiğimiz gibi mısır piramitlerinin yapımı da birçok sırları içinde barındırdı bir gerçektir.


  Mısır Piramitlerinin Özellikleri Nelerdir?


  Mısır piramitlerini oluşturan taşların her birinin ağırlığı yirmi ton olmakla birlikte, bu taşları mısır piramitlerinin yapıldığı yere uzaklığı da yüzlerce kilometreyi bulmaktadır. Bu taşları asıl yerlerine taşımak için ne gibi bir yöntem kullandıkları da daha halen bilinmemektedir. Piramit, kimin için yapıldıysa ona uygun olarak inşa edilmektedir. Bu uygunluk konusunda temel olarak alınan iki konuda piramit sahibinin doğduğu ve tahta çıktığı gündür. Bu iki önemli günü baz alarak yılda iki kere güneş girmesini sağlayacak şekilde inşa etmişlerdir. Piramit yılda iki kere güneş ışığını içeri alır ve bunlarda bu önemli iki günde gerçekleşmektedir. Bu durum diğer piramitlerde farklılık göstermektedir.

  Bilinen bir başka ilginç bilgi de mısır piramitlerinden en büyüğü otuz yılda inşa edilmiştir. Bu büyük piramidin yapımı sırasında kullanılan taşlarla Fransa’nın çevresinde üç metrelik bir duvar yapılabileceği biliniyordu. Mısır piramitlerinin içerisinde sonar, radar, ultra sound gibi cihazlar çalışmadığı söyleniyor. Dünya kara kitlesinin merkezine gelecek şekilde inşa edilmiştir. Mumyaların bulan ilk on iki kişi kanserden ölmüştür, bunun nedeni de mumyaların üzerindeki radyoaktif maddenin bulunmasından kaynaklıdır. Bir rivayete göre piramidin içerisinde kirli suyu birkaç gün boyunca bırakacak olursanız daha sonrasında kirli suyu temiz su olarak geri alabileceksiniz. Şu anki son teknolojik materyalleri kullansak bile mısır piramitlerini aynı şekilde dikmek imkânsızdır. Başka bir rivayete göre bitkiler mısır piramitlerin içerisinde daha hızlı büyüdüğü gözlemlenmiştir. Mısır piramitlerindeki sırları saklamak için yapım aşamasında bulunan tüm köleler, piramit bittikten sonra öldürülmüş ve piramidin içerisine konuşmuştur. Bu mısır piramitlerinin sırlarını saklamak konusundaki ciddiyeti gözler önüne sermektedir.

  Mısır piramitlerinin sırrı araştırılmaya devam ediliyor. Mısır piramitlerinin içerisindeki bazı odalar daha halen keşfedilmemiştir. Mısır piramitlerinin içerisinde inceleyen araştırmacılar ya kaybolmuş ya da aynı yerde dolanıp durduklarını söylemişlerdir.

  Hiç yorum yok:

  Yorum Gönder