Hayata bakışınızı değiştirir...

 • Gündem Notları:

  23 Nis 2016

  Büyük İsrail Projesinin Son Halkası Yeni Dünya Savaşı!  Dünya hem iktisadi açıdan hem de siyasi açıdan ciddi bir eksen kayması yaşıyor. Çin, Hindistan ve Rusya gibi ülkeler giderek güçlenmekte ve dünyada söz sahibi olmaktayken, Batı bloğundaki ABD ve Avrupa ülkeleri giderek daha pasif hale gelmektedir. Dünyanın ekonomik gücü hala ABD'nin elinde olmasına karşın, elinde ciddi miktarda dolar bulunduran Komünizm geleneğine sahip Çin, süper güç için ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tüm bu denge değişimlerinin tek bir merkezden yönetildiğini hiç düşündünüz mü?

  600 yıl ayakta kalan Osmanlı İmparatorluğu çöktü. Ardından güç dengesi Avrupa'nın hakimiyetine geçti. İngiltere, Fransa ve Almanya paylaşamadığı gücü birbirleri ile çekişmeleri neticesinde ABD'ye kaptırdı. Ve nihayet günümüzde gözümüzün önünde bu gücün Batı'dan doğu ülkelerine kaydığını görmekteyiz. Bu güç dengesindeki tartılan ağırlıklar olduğu gibi tartan terazinin de olacaktır elbet. Günümüzde sayılı nüfusuna rağmen dünyanın en zengin aileleri olan Yahudiler işte bu terazinin tam da kendisidir.

  Yahudiler 1. Dünya savaşına Osmanlı'nın çekilmesi için Avrupa ülkelerinde ciddi lobi faaliyetleri yürütmüşlerdi. Sultan Abdülhamid denge politikası ile zor durumda olan Osmanlı'yı savaşa sormamak için çetin bir mücadele vermişti. Rus tehdidine karşı Avrupa'ya, Avrupa'nın tehdidine karşı da Rusya'ya yakın bir politika izleyerek büyük güçlerin Osmanlı'yı paylaşma emellerini alt üst ediyordu. Bu durumun farkında olan ve Kudüs'ten toprak alma amacını taşıyan Yahudiler ilk etapta Abdülhamit'i sözde Ermeni katliamı ve baskıcı yönetim uyguladığı gibi gerekçelerle halkın gözünde itibarsızlaştırıldı. Ardından kendi güdümündeki bir grup askeri yetkili sayesinde Abdülhamid'i darbe ile yönetimden devirdi.

  Tavsiye Makale: İsrail Devleti'nin Kuruluşu >>>
  Tavsiye Makale: İsrail Filistin'den Ne İstiyor? >>>

  Darbenin ardından çok geçmeden daha başından beri yenileceği belli olan Almanya'nın yanında savaşa giren Osmanlı nitekim parçalanmış, Yahudiler de Kudüs'e giden yolda ilk adımı atmıştı. Kendilerine her fırsatta engel olan ve Kudüs'teki Arap halkın çıkarlarını koruyacak Abdülhamit'li Osmanlı yerine kaosun hakim olduğu ve küçük devletlere bölünmüş bir Ortadoğu onlar için kolay bir yemdi. Ancak Kudüs'e girmek yeterli değildi. Bu bölgede kalıcı olabilmek için dünyanın çeşitli ülkelerine dağılmış olan Yahudi milletini bu bölgeye toplamak gerekliydi. Ne var ki, son derece korkak bir millet olan Yahudilerin çoğunun, Arapların çoğunlukta olduğu son derece tehlikeli bir bölgeye göç edip yaşama niyetleri yoktu.

  Dünyanın en çok Yahudi barındıran ülkelerinden Almanya yine kurban seçilecekti. Hitler gibi aşırı milliyetçi ve faşist rejimleri körükleyen Alman medyası da zaten Yahudilerin elindeydi. Bu durumu ünlü Yahudi iş adamı Rothschild şöyle açıklamıştı:
  İkinci Dünya Savaşı’nın asıl sebebi şu an olduğu gibi dünyada başlayan ekonomik krizlerdi; diğer bir önemli neden ise Diaspora’nın yani kutsal topraklar dışında yaşayan Yahudilerin, yeni İsrail devletini kurmaya yardımcı olmamaları ve bu ülkeye dönmeyi kabul etmemeleriydi. Hitler’in bulunduğu mevkiye gelmesi ve Alman ulusunu büyülemesi, yine bizim tarafımızdan aldığı mali yardımlar sayesinde olmuştur. Harriman, Guaranty tröstü gibi Amerikan finans devleri, Alman çelik kralı Thyssen’ın mali yardımları ve Thule Örgütü’nün desteğiyle Hitler, dünya savaşı başlatacak güce erişiyordu. Bu iş için Hitler seçilmişti; çünkü Yahudilerden nefret ediyordu. Sebebi ise, babaannesi o zamanlar zengin bir Yahudinin yanında hizmetçi olarak çalışıyordu ve babaannesi bu Yahudi patronu tarafından hamile bırakılmış, durumdan haberdar olan evin hanımı tarafından evden kovulmuştu. Babaanne kucağında bir bebek ile, yani Hitler’in babasıyla, başka bir iş bulamayınca koyu Katolik olan baba evine geri dönmüştü. Hitler zamanla bu gerçeği öğrenmiş, Yahudilere kin duymaya başlamıştı. İsrail topraklarına dönmemekte ısrar eden Yahudileri korkutmak amacıyla birkaç katliama izin verildi ve söylenenden çok daha az kişinin öldüğü bu katliamlar kullanılarak sözde milyonların yok edildiği Yahudi katliamı senaryoları üretildi. Şimdi aynı katliam senaryosu Ermeni Soykırımı adı altında Türklere uygulanmaktadır. Bu saçma soykırım masalı Türklere yüklenecek ve böylece Türkiye yüz milyarlarca dolar tazminat ödemek zorunda kalacak. Bu da Türk ekonomisi için büyük bir darbe olacaktır.
  Bizzat kendi açıklamaları ile 2. Dünya savaşının ana sebeplerini anlatan ve yine bize bir dünya savaşının daha Yahudi eksenli olarak ortaya çıktığını gösteren Rothschild, bir gerçeği daha anlamamız için geç bile kaldığımızı hatırlatıyor: Yeni bir dünya savaşı daha Yahudiler tarafından neden çıkartılmasın?

  Peki neden yeni bir dünya savaşı çıksın? Sebebi çok basit. Her iki dünya savaşını körükleyen Yahudilerin Arzı Mevud yani Büyük İsrail Projesi için yeni bir kaos ortamına ihtiyacı var. 1. Dünya savaşı ile Kudüs'e giren, 2. Dünya savaşı ile Kudüs'teki yeni devletini garanti altına alan Yahudiler için yeni amaç Türkiye'nin doğusuna kadar uzanan büyük bir İsrail devleti kurmak. Bu devleti kurmanın en kolay yolu yine bir kaos ortamından geçmektedir. Nitekim bugün ülkemizde meydana gelen çeşitli patlamalar da bu kaos ortamının tesisi için yaptıkları hamlelerdir.

  Tavsiye Makale: Işid Nedir? Hangi Amaca Hizmet Etmektedir? >>>
  Tavsiye Makale: Rusya'nın Türkiye Üzerindeki Emelleri >>>

  İsrail'in hedefinde Neden Türkiye var?

  • Büyük İsrail Devleti projesindeki en verimli tarım arazileri ve su kaynakları Türkiye sınırları içerisinde kalmaktadır. Geleceğin stratejik kaynağı olan suyun Kudüs merkezli ve su sıkıntısı çeken İsrail için hayati önemi bulunmaktadır. Zira hala İsrail su ihtiyacını kendi topraklarından değil, Suriye ve Lübnan'da işgal altında tuttuğu Golan tepelerinden sağlamaktadır.
  • Türkiye hala İsrail için Ortadoğu'ya hakim ciddi bir rakip. Osmanlı İmparatorluğunu parçalamalarına rağmen istediği rahatlığı bölgede tam anlamıyla bulamayan İsrail, projesi için kaos ortamından beslenebileceği bir Türkiye hayal etmektedir.
  • Türkiye, Yahudiler için kutsal sayılan pek çok bölgeye sahiptir. Özellikle Hz Davud'un sandığının gömülü olduğunu düşündükleri Hatay ilimiz onlar için stratejik bir önem arz etmektedir.

  İsrail her ne kadar Türkiye'yi itibarsızlaştırmak istese ve bunun için can atsa da bunu alenen yapmak ve antipati toplamak yerine PKK, Işid ve PYD gibi unsurları kullanmaktadır. Bunun yanında yine bölge ülkelerine doğrudan müdahale etmek yerine ABD ve Rusya gibi süper güçleri kullanarak otorite sahibi ülkeleri parçalama faaliyetlerini sürdürmektedirler. Örneğin ABD'nin Irak operasyonu, Rusya'nın Suriye'ye girmesi ve Işid adında bir terör devleti kurulması İsrail'in bölgeye dolaylı yollardan yaptığı operasyonlardır. Bu girişimleri sayesinde hem bölgedeki kaos ortamından faydalanacaklarını hem de Büyük İsrail Projesini rahat bir şekilde hayata geçirebileceklerini düşünmektedirler.

  Peki İsrail'in bölgeye müdahale ettirdiği ülkelerden Rusya ve ABD bölgeden nasıl çıkartılacak? Öyle ya! Rusya ve ABD gibi güçlü devletlerin bölgede konuşlanmış olması onlar için Büyük İsrail Projesi adına olumsuz etkiler doğuracaktır. İşte tam da bu aşamadan İsrail yeni bir dünya savaşı kozunu oynamaktan çekinmeyecektir. Zira iki araba çarpışsa mutlaka ikisinde de hasar meydana gelir. İsrail de bu taktikle hem Rusya hem de ABD'yi birbirine düşürerek en diri gücün kendisinin olmasını sağlamak isteyecek. Olası bir yeni dünya savaşında kullanılacak nükleer silahlar dolayısıyla iki ülke de ağır kayıplar verecektir. Bu sayede Yahudiler bölgedeki politikalarını daha kolay sürdürebileceklerdir. Unutmamak lazım ki yeni kavgadan çıkmış birini çocuk dahi döver.

  Bütün bunların yanında savaş sonrasında olası bir ABD egemenliğinin devam etmesini İsrail istemez. Zira ABD'ye kendi isteklerini dayatmaları zordur. Ama Rusya safına geçerek bazı vaatlerde bulunursa durumu tersine çevirebileceklerinin farkındalar. Ezelden beridir dünya egemenliğini ABD'ye kaptırmış olan Rusya'nın ilk fırsatta bunu değerlendirmek isteyeceklerini Yahudiler de iyi bilmektedir. Bu nedenle dünyanın güç dengesinin Doğu'ya kaymasında etkili güç olan İsrail yeni dünya savaşında gizliden Çin-Rusya ttifakını destekleyecektir.

  Rusya'yı desteklemesi İsrail'in çıkarlarıyla da uyuşan bir durumdur. Zira Türkiye'nin boğazlarında Rusya'nın Doğu kesiminde İsrail'in emelleri var. Olası bir savaş sonrasında kazanan taraf Doğu bloğu olursa projenin hayata geçmesi İsrail için daha kolay ve sıkıntısız olacaktır. Tüm bu etkenler gösteriyor ki Yahudiler tüm kutsal kitaplarda kendilerine haram kılındığı yazılan Kudüs'e girerek bombanın fitilini ateşlemişlerdir. Bundan sonraki süreç dünyanın en zengin kesimlerinin Yahudiler olması sebebiyle 10-15 milyon insanın emellerini gerçekleştirmesi için milyarlarca kişinin ölebileceği bir kaosa doğru sürüklenmektedir. Özelikle gözü dönmüş bir ruh hastası olan Vladimir Putin gibi birinin Rusya'da lider olması İsrail için bulunmaz bir nimettir. Rusya Hitler'ini seçti. Sıra kaos ortamının hazırlanmasında. Rusya'nın Kırım'ı işgali ve Suriye'ye girmesi bu kaos ortamının ve yeni dünya savaşının belirtileridir. Yazımı Yahudiler'in nasıl bir millet olduğunu belirten bir ayet ile sonlandırıyorum:
  “Ey iman edenler! Yahudileri ve Hıristiyanları gönül dostları edinmeyin. Onlar birbirlerinin gönül dostlarıdır. Sizden kim onları gönül dostu edinirse o, onlardandır. Allah, zalimler toplumunu doğruya ve güzele kılavuzlamaz.” (Maide 51)

  1 yorum:

  1. Emek verilmiş bir yazı ve gerçekten israil oyunları hakkında bilinmesi gerekenlere değinilmiş. Teşekürler

   YanıtlaSil